AANGIFTE VAN ONGEVALLENVERZEKERING

INGEVULDE FORMULIEREN EN MEDISCH ATTEST NOOIT ZELF NAAR ETHIAS STUREN !!

Indien je als lid van OEH een kwetsuur oploopt tijdens een training of wedstrijd ben je hiervoor verzekerd en kan je best meteen de formulieren voor de sportverzekering vragen.

Wat moet je hiervoor doen:

 • Op onze eigen activiteiten kan je daarvoor terecht op het clubsecretariaat of je kan deze documenten via onderstaande links downloaden.
 • Loop je een sportongeval op tijdens een wedstrijd op een andere locatie, dan kan je daarvoor terecht op het wedstrijdsecretariaat ter plaatse.
 • Je vult de formulieren in en het medisch attest laat je vervolledigen door de behandelende geneesheer.

  De ingevulde formulieren en het medisch attest geef je af op het clubsecretariaat aan Jean-Pierre De Staercke of Hugo Swalus (verantwoordelijken verzekering bij OEH).
  Jean-Pierre of Hugo zullen ervoor zorgen dat jouw documenten worden opgestuurd naar Ethias. Opgelet… de aangifte moet BINNEN DE 10 DAGEN na het sportongeval bij Ethias aangekomen zijn.
   

 • Het is eveneens mogelijk om de ingevulde documenten te scannen en te versturen naar info@oeh.be
 • Na registratie van het sportongeval ontvang je via de club een dossiernummer bij Ethias. Je zal eveneens enkele weken later een brief van Ethias ontvangen waarin bevestigd wordt dat ze jouw aangifte hebben ontvangen. Bij deze kennisgeving is ook een attest van genezing toegevoegd. Dit document zal je, na volledige genezing, invullen en rechtstreeks naar Ethias sturen, zodat het dossier kan worden afgesloten.
 • Hou vanaf het sportongeval alle rekeningen keurig bij. Na de terugbetaling van de kosten door het ziekenfonds, stuur je de rekeningen op naar Ethias voor de afrekening (steeds het  dossiernummer bij vermelden).

Bij eventuele vragen kan er steeds contact opgenomen worden met het clubsecretariaat of via email info@oeh.be.